Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Anh

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Anh

Chương trình du học luân chuyển CAMPUS

Chương trình du học luân chuyển CAMPUS

Tin tức

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 29/03/2020

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua tại Việt Nam và các quốc gia trên th

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 15/3/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 15/3/2020
Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 08/03/2020
Toàn thể người học tại TDTU tiếp tục tạm dừng học tập trung tại trường đến hết ngày 08/3/2020
Trường đại học Nakhon Phanom, Thái Lan thông báo về chương trình học bổng sau đại học của TDTU đến sinh viên Thái Lan
Trường đại học Nakhon Phanom, Thái Lan đã có công văn thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên của trường về các chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ kèm theo thông báo số lượng học bổng dành cho sinh viên Thái Lan.

Giới thiệu TDTU

Vì sao chọn TDTU?