Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch học tập năm học

Năm học 2018 - 2019

A - Các mốc thời gian quan trọng

 • Năm học 2018-2019, Sinh hoạt công dân đầu năm từ 06/08 - 12/08/2018 và bắt đầu học từ ngày 13/08/2018.
 • Thông báo sơ bộ kết quả cảnh báo và xử lý học vụ HK1: 18/01/2019 (Khóa TS 2018: 25/1/2018) ; HK2: 24/08/2019.
 • Dự kiến lễ tốt nghiệp: TN đợt tháng 4: 26/4/2019; TN đợt tháng 9: 27/9/2019.

B - Các ngày nghỉ trong năm

 • Ngày Quốc khánh: 02/09/2018 (Chủ nhật) - Nghỉ bù ngày Quốc khánh: 03/09/2018 (Thứ 2)
 • Ngày thành lập Trường: 24/09/2018 (Thứ 2)
 • Tết Dương lịch: 01/01/2019 (Thứ 3)
 • Tết Âm lịch: 28/01 - 10/02/2019
 • Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 14/04/2019 (Chủ nhật) - Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương: 15/04/2019 (Thứ 2)
 • Ngày Giải phóng Miền Nam: 30/04/2019 (Thứ 3)
 • Ngày Quốc tế Lao động: 01/05/2019 (Thứ 4)
 • Thi THPTQG: 24/06 -27/06/2019 (dự kiến).

Xem bản đầy đủ của Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019: tại đây