Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

 

1. Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/04/2019 đến ngày 09/08/2019

2. Thời gian xét học bổng: 

* Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài: đến hết ngày 30/06/2019

* Đối với sinh viên quốc tịch Việt Nam xét tuyển vào chương trình du học luân chuyển Campus: đến hết ngày 09/08/2019

Xem chi tiết về học bổng năm học 2019 - 2020: tại đây

3. Thời gian bắt đầu học: dự kiến ngày 15/08/2019