Nhảy đến nội dung
x

Hồ Sơ Nhập Học Đối Với Thí Sinh Người Nước Ngoài

HỒ SƠ NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐỐI VÓI THÍ SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Sinh viên dự bị tiếng Việt chuẩn bị hồ sơ nhập học (Chương trình đại học) và nộp về Khoa Giáo dục quốc tế bao gồm 02 bản photo công chứng từ hồ sơ gốc bên dưới:
1.  Đơn đăng ký (không cần công chứng, download tại đây)
2.  Giấy khai sinh 
3.  Hộ chiếu
4.  Bảng điểm Trung học phổ thông
5.  Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông
6.  Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có)/chứng chỉ tiếng Việt B2
Lưu ý: Nếu hồ sơ gốc không được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh (đối với giấy tờ số 2, 4, 5) thì sinh viên phải nộp thêm 02 bản dịch có công chứng.