Nhảy đến nội dung
x

Thông báo gia hạn việc tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 16/02/2020

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước cũng như của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trong tuần qua, nay Nhà trường thông báo:

1. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tạm dừng tập trung tại Trường để tham gia các hoạt động dạy - học trực tiếp theo thời khóa biểu từ ngày 10/02/2020 cho đến hết ngày 16/02/2020.

2. Từ ngày 10/02/2020, các Khoa/Trung tâm sẽ triển khai hoạt động dạy - học trực tuyến (và một số hình thức khác) trong thời gian HSSV tạm nghỉ học để bổ sung kiến thức theo kế hoạch năm học.

Các hình thức dạy - học trực tuyến cho từng môn học (trong thời khóa biểu HK2/2019-2020) được Khoa/Trung tâm và Giảng viên thông báo trên Hệ thống thông tin sinh viên, email và Hệ thống e-learning từ ngày 09/02/2020. HSSV thực hiện theo các hướng dẫn này.

3. Khi HSSV có lịch quay lại Trường (học bình thường), đối với các môn học trực tuyến trong thời gian tạm dừng học tập trung, các Khoa/ trung tâm sẽ tổ chức ôn tập, hướng dẫn nhằm đảm bảo nội dung giảng dạy và yêu cầu của các môn học.

HSSV toàn trường có trách nhiệm theo dõi và cập nhật các thông tin mới trong suốt thời gian không học tập trung tại trường.