Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 01/03/2020

Thực hiện công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 544/UBND-VX ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua, nay Nhà trường thông báo:

  1. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 24/02/2020 cho đến hết ngày 01/03/2020.
  2. Trong thời gian nghỉ học tạm thời này, HSSV tiếp tục tham gia các hoạt động học tập trực tuyến (và một số hình thức khác) theo các thông báo hướng dẫn của Khoa/Trung tâm và Giảng viên trên hệ thống E-learning, hệ thống thông tin sinh viên, ...như đã triển khai từ ngày 24/02/2020 cho đến hết ngày 01/3/2020.

HSSV toàn trường cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo mới của Trường; tích cực tham gia học tập trực tuyến; đồng thời giữ gìn sức khỏe và tinh thần học tập tốt nhất trong suốt thời gian không học tập trung tại Trường.