Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 08/03/2020

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn Quận 7 TP.HCM và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua đối với các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

  1. Nhà trường tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường và hoãn việc tổ chức thi giữa kỳ Học kỳ II năm học 2019 2020 từ ngày 02/3/2020 cho đến hết ngày 08/3/2020.
  2. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tiếp tục tham gia các hoạt động học tập trực tuyến (và một số hình thức khác) theo các thông báo hướng dẫn của Khoa/Trung tâm và Giảng viên trên hệ thống E-learning, hệ thống thông tin sinh viên... như đã triển khai từ ngày 10/02/2020 đến nay. 
  3. Đối với các sinh viên có đăng ký thi Tốt nghiệp, Kỹ năng thực hành chuyên môn và các  sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án (chuyên đề) thay thế tốt nghiệp của đợt tốt nghiệp tháng 4/2020 cần chủ động ôn tập, chuẩn bị thi, chuẩn bị bảo vệ đồ án/chuyên đề… Các lịch thi, bảo vệ đồ án/chuyên đề sẽ được tổ chức ngay sau khi có thông báo học tập trung chính thức của Trường.