Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 15/3/2020

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn Quận 7 TP.HCM và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tuần qua đối với các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

  1. Nhà trường tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 09/03/2020 cho đến hết ngày 15/03/2020.
  2. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tiếp tục chủ động và tích cực tham gia các hoạt động học tập trực tuyến (và một số hình thức khác) theo các thông báo hướng dẫn của Khoa/Trung tâm và Giảng viên trên hệ thống E-learning, hệ thống thông tin sinh viên... như đã triển khai từ ngày 10/02/2020 đến nay. 

HSSV toàn trường cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo mới của Trường; đồng thời giữ sức khỏe và tinh thần học tập tốt nhất trong suốt thời gian không học tập trung tại Trường.