Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 29/03/2020

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, nay Nhà trường thông báo:

  1. Nhà trường tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường từ ngày 16/03/2020 cho đến hết ngày 29/03/2020
  2. Tất cả các Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên, Học sinh (gọi tắt là HSSV) tiếp tục chủ động và tích cực tham gia các hoạt động học tập trực tuyến (và một số hình thức khác) theo các thông báo hướng dẫn của Khoa/Trung tâm và Giảng viên trên hệ thống E-learning, hệ thống thông tin sinh viên... 
  3. Các HSSV có đăng ký thi tốt nghiệp, thi kỹ năng thực hành chuyên môn,… chủ động ôn tập và theo dõi lịch thi dự kiến tổ chức vào tháng 04/2020.

HSSV toàn trường chủ động thực hiện theo các Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến trong thời gian này để đạt được hiệu quả cao, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo mới của Trường.