Nhảy đến nội dung
x

Trường đại học Nakhon Phanom, Thái Lan thông báo về chương trình học bổng sau đại học của TDTU đến sinh viên Thái Lan

Theo đề nghị hỗ trợ quảng bá tuyển sinh các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), ngày 14/01/2019, Trường đại học Nakhon Phanom, Thái Lan đã có công văn thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên của trường về các chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ kèm theo thông báo số lượng học bổng dành cho sinh viên Thái Lan.

Thông tin chi tiết về công văn hỗ trợ tuyển sinh sau đại học giúp TDTU được đính kèm trong file tại đây.