Nhảy đến nội dung
x

Đại học Tôn Đức Thắng vào Top 700 đại học tốt nhất thế giới

Hệ thống xếp hạng đại học US News vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới của kỳ xếp hạng thứ 7 (năm 2021). Theo kết quả xếp hạng này, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) được xếp thứ 623 trong tổng số 1.500 đại học được xếp hạng (từ 86 quốc gia).

Bảng xếp hạng đại học toàn cầu US News Best Global Universities Rankings thực hiện xếp hạng các đại học thế giới từ năm 2014. Phương pháp xếp hạng của US News dựa trên dữ liệu của Clarivate và bộ 13 tiêu chí, trong đó các tiêu chí có trọng số cao bao gồm:

  • Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (Global Research Reputation): 12,5%
  • Uy tín về nghiên cứu trong khu vực (Regional Research Reputation): 12,5%
  • Số bài báo thuộc 10% bài báo có trích dẫn nhiều nhất (Number of publications that are among the 10% most cited): 12,5%
  • Tổng số bài báo công bố (Publications): 10%
  • Chỉ số ảnh hưởng trích dẫn (Normalized citation impact): 10%

Vào tháng 8/2020, hệ thống xếp hạng đại học Academic Ranking of World Universities (ARWU) cũng xếp TDTU vào nhóm 701-800 của bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới năm 2020.

Điều này cho thấy vị trí của TDTU trên bản đồ giáo dục thế giới đã được xác lập vững chắc.

Với mục tiêu được xác định rõ ràng và chiến lược phù hợp, TDTU đã đi đúng hướng và đạt được những thành tựu quan trọng sau 13 năm thực hiện kế hoạch (từ năm 2007).

us_new_1 

Đại học Tôn Đức Thắng trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới của US News Best Global Universities Rankings 2021

us_new_2 

Đại học Tôn Đức Thắng trên bản đồ giáo dục thế giới