Nhảy đến nội dung
x

Học phí - học bổng

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC NĂM 2019

(Tạm tính)

 Tên chương trình

 Mỗi năm

 Học phí (VNĐ)

Học phí (USD)

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt

18,000,000 - 22,000,000

Riêng ngành Dược học: 40,000,000 

766 - 936

Riêng ngành Dược học: 1,702

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh

38,000,000 - 45,500,000

1,617 – 1,936

Chương trình giáo dục đại học dạy bằng tiếng Anh

60,000,000

 2,553

Chương trình du học luân chuyển Campus

Giai đoạn 1 học tại TDTU : 45,000,000 - 63,000,000

Giai đoạn 2 học tại nước ngoài : 55,000,000 – 370,000,000 

Giai đoạn 1 học tại TDTU : 1,915 – 2,681

Giai đoạn 2 học tại nước ngoài : 2,340 – 15,745

 

HỌC BỔNG

 

1. Dành cho sinh viên có quốc tịch nước ngoài:

Năm 2019, TDTU cung cấp hơn 100 suất học bổng gồm học bổng toàn phần và bán phần cho sinh viên quốc tế. Học bổng bao gồm học phí và phí ký túc xá.

Cách đăng ký học bổng:

 • Đơn đăng ký xét tuyển;
 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
 • Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các tài liệu hỗ trợ khác (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ xét học bổng: từ nay đến 30 tháng 6 năm 2019

2. Dành cho sinh viên có quốc tịch Việt Nam:

TDTU có chính sách học bổng cho các đối tượng tham gia chương trình du học luân chuyển campus năm 2019 như sau:

 • Cấp học bổng cho tất cả HS đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các cuộc thi HS giỏi từ cấp tỉnh trở lên (trong thời gian 3 năm THPT);
 • Cấp học bổng cho tất cả học sinh quốc tế tham gia chương trình;
 • Cấp 05 học bổng cho HS đạt trình độ Anh văn từ B2 (hoặc tương đương) trở lên và tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 32 trở lên (thang 40);
 • Cấp 05 học bổng cho HS có tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 32 trở lên (thang 40);
 • Cấp 05 học bổng cho HS đạt trình độ Anh văn từ B2 (hoặc tương đương) trở lên.

Cách đăng ký học bổng:

 • Đơn đăng ký xét tuyển: xem chi tiết tại đây;
 • Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các tài liệu hỗ trợ khác (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ xét học bổng: từ nay đến 09 tháng 8 năm 2019